Kjør nullutslipp med lang rekkevidde og høy komfort

Veitrafikken står for en av de største andelen av klimagassutslipp i Norge. Med hydrogenbiler er ren vanndamp det eneste utslippet.

Quick GuideSlik kjøper du hydrogen

Hydrogenbiler er ikke så ulik bensin- og dieselbiler. De har god plass og komfort, rekkevidden er lang og på stasjonen fylles de opp på tre minutter. Det som ikke kan sammenlignes, er utslippet:

Hydrogenbilen slipper ut ren vanndamp – ikke noe annet.

Vi tror at hydrogen kan bli en viktig energibærer i fremtiden, derfor ønsker vi å gi hydrogenbilen en sjanse i Norge. Vi bidrar til videreutvikling av teknologien ved å bygge et nettverk av hydrogenstasjoner til våre kunder.

Se hvorfor hydrogen egner seg så godt som energibærer:

Våre stasjoner og prosjekter

Hydrogenbilen skal være et reelt valg i de største byene og veiene imellom.

Vi oppdaterer listen fortløpende med konkrete prosjekter.

Åpne hydrogenstasjoner

Kjøp hydrogen med Uno-X Pay

Kommer 2019

  • Sandmoen, Trondheim (Juli) - Se hvor
  • Ås, Akershus
  • Søreide i Bergen - Se hvor
  • Hell, Stjørdal (Sommeren) - Se hvor

Konkrete prosjekter

  • Ørebekk, Fredrikstad
  • Mobil hydrogenstasjon
Foto: Toyota

Hvordan fungerer hydrogenbiler?

Hydrogen er godt egnet som energibærer i biler.

En hydrogenbil er en elbil: Den har en EL-motor som drives av elektrisitet. Men, i stedet for batterier, så bruker den hydrogen som energibærer. Slik fungerer drivlinjen i disse bilene:

 

unoxhydrogendrivlinjegrafikk.png

Hydrogentank: Hydrogentanken fylles opp med hydrogen under trykk på en fyllestasjon. Å fylle på tanken tar like kort tid som å fylle drivstoff på en bensin- eller dieselbil.

Brenselcelle: Hydrogen fra tanken og luft møtes i brenselcellen som produsere elektrisitet. Det eneste utslippet fra prosessen er vann, omtrent dobbelt så mye vann som en bensinbil.

Batteri: Under nedbremsning lagres kraften i batteriet som elektrisitet. Batteriet kan bistå motoren ved hurtig akslerasjon.

Styringsenhet: Styringsenheten veksler mellom elektrisk strøm fra brenselcellen og batteriet etter behov for kraft, og forsyner motoren med elektrisitet.

Motor: Elektrisitet omgjøres til kraft som driver hjulene på bilen.

Norges fremste kompetanse samlet

Joint Venture-selskapet Uno-X Hydrogen eies av Norges fremste på drivstoff-retail, molekyler og hydrogenteknologi.

Selskapene Uno-X Energi, NEL og Praxair eier Uno-X Hydrogen som et joint venture. Det er dette selskapet som står for den teknologiske og strategiske utviklingen av hydrogenstasjoner. Det er Uno-X Norge, et selskap i Uno-X Energi, som selger hydrogen til sluttbrukeren.

Eierandeler

  • Uno-X Energi - 41 %
  • NEL - 39 %
  • Praxair - 20 %

NEL og Uno-X har til sammen ekspertisen og teknologien knyttet til bygging og drift av hydrogenstasjoner, og anlegg for produksjon av hydrogen. 

Praxair er et av verdens ledende industrigasselskaper, og deres kunnskap vil gjøre Uno-X Hydrogen bedre rustet til å tilby hydrogen som drivstoff for neste generasjon elbiler.

Sammen vil vi jobbe for at Norge blir et globalt utstillingsvindu for hydrogenbiler.

Uno-X Energi
NEL
Praxair

Morgendagens bilpark

Morgendagens bilpark består av flere typer energibærere.

Det er ikke så mange år siden vi kun snakket om bensin- og dieselbiler. De senere årene har elbilen gjort store fremskritt. Hydrogen som energibærer har vært snakket om i mange år - og nå bilene her.

Dette tror vi er drivstoffet i morgendagens bilpark

unoxhydrogendrivstoffgrafikk.png

Bensin og diesel vil fortsette i mange år fremover. Vi vil se en stadig høyere innblanding av fornybare tilsetninger som biodiesel og etanol. Nye tilsetninger kan komme.

Hydrogen er vi ikke alene om å tro på som det neste store. Hydrogenbiler er utslippsfrie og har god plass og komfort - som bensin- og dieselbilene. Spesielt i Danmark og Tyskland er hydrogen blitt populært, og alle de store bilprodusentene jobber med sine hydrogen-modeller. Samme insentivordninger som elbilen frem til 50 000 biler på veiene.

Elbilene har kommet i rekordfart de senere årene. Med lading hjemme og gode insentivordninger har bilene blitt veldig populære. Elbilene vil trolig primært være mindre biler for småkjøring i tiden fremover

Lurer du på noe?

Kontakt oss her