Hydrogen: Spørsmål og svar

Innhold

Hvordan kjøper jeg hydrogen hos Uno-X?
Er hydrogenbiler dyre?
Men hvis brenselceller inneholder mye platina, vil de ikke alltid være dyre?
Hva vil hydrogen koste?
Hvordan lagres hydrogen?
Hvor langt kan man kjøre på en tank?
Hvor lang tid tar det å fylle opp tanken?
Er hydrogenbiler farlige?
Hva skjer når en hydrogenbil krasjer?
Tåler hydrogenbiler kulde?
Hvordan ser hydrogenbilene ut og hva er toppfarten?
Hydrogenbilen slipper ut rent vann, blir det da mye vann i gatene?
Konkurrerer elbiler og hydrogenbiler?

Hvordan kjøper jeg hydrogen hos Uno-X?

Benytt Uno-X Pay som er tilpasset mobiltelefoner og PC.

Opprette en bruker og legg inn et betalingskort. Fra mobiltelefonen åpner du dispenseren på stasjonen og fyller hydrogen - kvitteringen kan sendes automatisk på e-post. Se nærmere beskrivelse på dispenseren.

Tips: Lagre Uno-X Pay som snarvei på din hjemskjerm.

Er hydrogenbiler dyre?

Gitt at Norge fortsetter med insentivene for hydrogenbiler i dag, er det ventet at hydrogenbilene som kommer for salg i perioden mellom 2017 og 2020 vil være konkurransedyktige på pris med tilsvarende bensin- og dieselbiler. Når produksjonsvolumene av hydrogebiler øker vil prisene falle og etter hvert nå prisen til en konvensjonelle biler - selv uten insentiver.

Men hvis brenselceller inneholder mye platina, vil de ikke alltid være dyre?

Tradisjonelt sett har det vært såpass store megder platina i brenselcellene at man har sett på det som en hindring fra å kunne kommersialisere teknologien. Gjennom forskning og utvikling har produsenter av hydrogenbiler klart å kutte drastisk i antall gram platina som er nødvendig i en brenselcelle.

Man har gått fra flere hundre gram ned til ca. 40 gram.

Målet på sikt er å få nivået ned på tilsvarende som er i en katalysator som brukes i dieselbiler, altså til 2 - 4 gram. Platina i brenselceller har også høy gjenvinningsgrad og kan gjenbrukes i nye brenselceller. Det jobbes også med andre materialer som kan erstatte platina i brenselcellene. 

Hva vil hydrogen koste?

Hydrogen solgt fra en fra en fyllestasjon koster i dag ved de fleste hydrogenstasjoner det samme som bensin regnet etter hvor langt man kan kjøre. Hydrogen blir solgt per kilo, ikke per liter, og en kilo hydrogen koster ca. 90 kr. En tommelfingerregel sier at man kan kjøre 10 kilometer på 100 gram hydrogen, altså en kostnad på 9,- per mil. Utetemperatur, bruk av elektrisk utstyr i bilen, og kjørestil påvirker deretter om man kjører lenger eller kortere enn regelen, akkurat som med en vanlig bil. Gjennom forbedringer i brenselcellene og bilene vil man kunne komme ned på 80 gram hydrogen per 10 kilometer, og kostnaden per kilometer kjørt vil da gå ned.

I prismasten til Uno-X vil du se at vi priser hydrogen i hekto (100 gram) til 8,99 kr.

Hvordan lagres hydrogen?

Bilene tilgjengelige i dag lagrer hydrogen i gassform under 700 bar trykk i to tanker i bilen. De første bussene lagrer hydrogenet under 350 bar trykk - da de har mer plass å ta av. En 700 bar tank kan lagre 60 % mer hydrogen enn en 350 bar tank, og er standarden blant personhydrogenbilene.

Man kan sammenligne dette med å pumpe opp et dekk. Jo fullere dekket er, jo mer energi må du bruke for å øke trykket ytterligere.

Hvor langt kan man kjøre på en tank?

50 - 75 mil. Kjørelengden avhenger av mange faktorer, slik som med en vanlig bil, og påvirkes av lufttemperatur, hvor mye du bruker av elektronikk/oppvarming/kjøling i bilen, hvor mange passasjerer og bagasje du har med deg i bilen - men aller mest kjørestilen din.

Rekkevidden forventes å bli bedre etterhvert som brenselcellen blir mer effektiv og at bilene kan lagre mer hydrogen på tanken.

Hvor lang tid tar det å fylle opp tanken?

Er tanken helt tom, tar det 3-5 minutter å fylle opp tanken, alt etter hvor stor kapasitet tanken har - omtrent som for en vanlig bil.

Er hydrogenbiler farlige?

Hydrogen er i likhet med andre drivstoff brann- og eksplosjonsfarlig. Hydrogen har spesielle egenskaper som man må ta hensyn til for å sørge for sikker håndtering. Håndtert rett, er hydrogen sikkert. Hydrogen har blitt brukt i industrien i over hundre år. Sikkerhetsnivået i en hydrogenbil vil være høyt, og en hydrogenbil vil ikke være farligere enn en bensinbil.

Hva skjer når en hydrogenbil krasjer? 

Hydrogentanken er godt beskyttet i tilfelle en kollisjon. Tanken er laget av karbonfiber og er den sterkeste komponenten i bilen. Ved kollisjon, utløsning av airbag, ved en eventuell lekkasje i drivstoffanlegget, og faktisk hver gang man skrur av tenningen vil en sikkerhetsventil stenge hydrogentilførselen ut fra tankene.

Dersom det likevel skulle bli en lekkasje vil hydrogen raskt stige (siden hydrogen er 8 ganger lettere enn luft) og rekombinere med oksygen på en fredelig måte.

Dersom kollisjonen innebærer en brann, eller hydrogenbilen står parkert i en garasje som brenner, vil en temperaturfølsom sikkerhetsventil, som fungerer som en sprinkelventil, slippe ut alt hydrogenet på en kontrollert måte i retning ned mot bakken like bak tanken,og brenne opp i løpet av et par minutter.

En bensin- eller batteribrann vil derimot brenne i lang tid. På verdensbasis har man flere tiårs erfaring med sikker bruk av mange tusen naturgassbiler som på mange måter er overførbar til hydrogenbiler.

Tåler hydrogenbiler kulde?

En brenselcelle hydrogenbil klarer å starte i 30 minusgrader. Bilene kan kjøres med en gang, men det tar noen minutter før brenselcellen har varmet seg ordentlig opp og kan levere maksimal effekt.

Ved parkering vil bilen tømme vanntanken og blåse rørføringer tørre.

Hvordan ser hydrogenbilene ut og hva er toppfarten?

Hydrogenbiler kan se ut som en vanlig bil, de kan bli like store og små som vanlige biler, og ha like god komfort. Toppfarten kan også være den samme som vanlige bensin- og dieselbiler.

Hydrogenbiler kan bli like gode som vanlige biler, men slipper ut rent vann, og bare det.

Hydrogenbilen slipper ut rent vann, blir det da mye vann i gatene?

Nei. Husk også at det er mye vann i eksosen fra vanlige bensin- og dieselbiler. Felles for disse er at vannet kommer ut som vanndamp. Når man kjører 1 mil med en hydrogenbil slipper den ut omtrent 1 liter vann, omtrent dobbelt så mye som en bensin- og dieselbil. Dersom hydrogenbilen står stille på tomgang, vil det dryppe litt vann på bakken.

Konkurrerer elbiler og hydrogenbiler?

Nei. Elbiler er ideelle for små biler med kort kjøremønster, til f.eks kjøring i by og til pendling (en typisk elbil har rekkevidde på 150 - 250 km alt etter vær og føre), mens hydrogenbiler egner seg for større biler og til lengre turer (typisk rekkevidde 500 - 700 kilometer), eller for f.eks taxier og varebiler som kjører stort sett gjennom hele arbeidsdagen og vel så det. For busser er også hydrogen aktuelt, og som nullutslippsalternativ for bykjerner kan flerleddede hydrogenbusser også erstatte trikk.

Lurer du på noe?

Kontakt oss her