Norges fremste kompetanse samlet

Joint Venture-selskapet Uno-X Hydrogen eies av Norges fremste på drivstoff-retail, molekyler og hydrogenteknologi.

Selskapene Uno-X Energi, NEL og Praxair eier Uno-X Hydrogen som et joint venture. Det er dette selskapet som står for den teknologiske og strategiske utviklingen av hydrogenstasjoner. Det er Uno-X Norge, et selskap i Uno-X Energi, som selger hydrogen til sluttbrukeren.

Eierandeler

  • Uno-X Energi - 41 %
  • NEL - 39 %
  • Praxair - 20 %

NEL og Uno-X har til sammen ekspertisen og teknologien knyttet til bygging og drift av hydrogenstasjoner, og anlegg for produksjon av hydrogen. 

Praxair er et av verdens ledende industrigasselskaper, og deres kunnskap vil gjøre Uno-X Hydrogen bedre rustet til å tilby hydrogen som drivstoff for neste generasjon elbiler.

Sammen vil vi jobbe for at Norge blir et globalt utstillingsvindu for hydrogenbiler.

Uno-X Energi
NEL
Praxair

Lurer du på noe?

Kontakt oss her