Drivstoffprisens oppbygning

Uno-X kjøper, i likhet med våre konkurrenter, bensin og diesel på det internasjonale markedet.

Prisen du som kunde betaler utgjøres av mange faktorer. En liten andel av prisen du ser i prismasten er det vi som står for. Det er varekostnaden, skatter og avgifter som utgjør de størse andelene.

unoxtanker.jpg

Pumpeprisen består av:

*Det nøyaktige forholdet mellom prosentandelene kan variere på kort sikt, men dette er en god tommelfingerregel. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt, revideres årlig.

 • 10 % - Vår andel

  Uno-X tar den minste andelen av drivstoffprisen til sluttbruker, vår andel skal dekke:

  • Transport
  • Stasjonsdrift
  • Markedsføring
  • Administrasjon
  • Fortjeneste
 • 30 % - Varekost

  Uno-X kjøper ferdig raffinerte produkter fra det internasjonale markedet. Prisen påvirkes av en rekke faktorer:

  • Råoljeprisen
  • Sesongvariasjon
  • Dollar/Krone-kurs
  • Produksjonsmengde  
  • Internasjonal lagerbeholdning 
  • Forventinger til tilbud/etterspørsel
 • 60 % - Avgifter til staten

  Det største påslaget er skatter og avgifter. Foruten merverdiavgiften, er avgiftene et fast beløp.

  • CO2-avgift
  • Veibruksavgift
  • 25 % merverdiavgift

Les mer

Du kan lese mer om drivstoffavgiftene hos Toll- og avgiftsdirektoratet, og finne ut hva som påvirker drivstoffprisene hos Norsk Petroleumsinstitutt.

*Det nøyaktige forholdet mellom prosentandelene kan variere på kort sikt, men dette er en god tommelfingerregel. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt, revideres årlig.

Dette påvirker drivstoffprisene - np.no
Kort om avgift på mineralske produkter - toll.no

Lurer du på noe?

Kontakt oss her