Vi vil ikke bidra til avskoging av regnskog

Vi tar full avstand fra palmeolje og soya i drivstoff

Vi ønsker å velge det mest klimanyttige råstoffet i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke råstoff som er basert på palmeoljeprodukter eller soya.

For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er et godt verktøy. 

Disse råstoffene har vi kjøpt inn

*Det kjøpes ikke inn soya eller palmeolje

Fremover vil vi jobbe for å øke andelen avansert biodrivstoff ytterligere fordi det har størst klimanytte. Vi vil ikke bidra til avskoging av regnskog verken direkte eller indirekte og har tatt full avstand fra palmeolje i biodrivstoff, og det vil vi fortsette med. Vi håper hele bransjen gjør det samme!

"For ZERO er det viktig at utfasingen av palmeolje og andre råstoffer med høy avskogingsrisiko forseres så raskt som mulig."

Mer bærekraftig biodrivstoff,
mindre palmeolje

(zero.no)

I Uno-X tar vi fullstendig avstand fra palmeolje og soya i drivstoff

Lurer du på noe?

Kontakt oss her