Vi vil ikke bidra til avskoging

Foto: CEphoto, Uwe Aranas

Uno-X kjøper ikke palmeolje

Store områder med regnskog forsvinner for å gi plass til palmeoljeproduksjon. Det gir store klimagassutslipp og endringer i klimaet både lokalt og globalt. I tillegg forsyner regnskogen verden med mat, vann og medisiner. Vi vil ikke bidra til denne avskogingen, derfor kjøper vi ikke inn drivstoff fra palmeolje.

Det finnes biodrivstoff fra forskjellige råstoff på markedet. Uno-X har som resten av bransjen valgt å forplikte oss til at alt biodrivstoffet vi selger skal være godkjent etter EUs bærekraftskriterier.

I tillegg tar Uno-X fullstendig avstand fra palmeolje i drivstoff.

Det skal være lett for bilister å velge et mer bærekraftig og miljøvennlig drivstoff. Derfor benytter vi biodrivstoff produsert av blant annet tallolje, et avfallsprodukt fra skogindustrien.

Vår ambisjon er å øke andelen tilsatt biodrivstoff - helt uten bruk av råstoff fra palmeolje.

"Det er knyttet risiko til å åpne nye markeder og øke etterspørselen etter palmeolje. Biodrivstoff er et slik nytt marked. ZERO fraråder derfor bruk av biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien, og har sammen med Regnskogfondet tatt initiativ til en bransjestandard: Dropp palmeolje i biodrivstoff"

Biodebatten oppsummert
(zero.no)

I Uno-X tar vi fullstendig avstand fra palmeolje

Lurer du på noe?

Kontakt oss her