Nok et rekordresultat for Reitangruppen i syv land

Rendyrkning og effektiv drift gjør Reitangruppen mer solid enn noen gang. Omsetningen ble NOK 89 mrd., en økning på NOK 3,7 mrd. fra 2015. Resultatet for 2016 er bedre enn noensinne, både innen handel og eiendom.

Se glimt fra pressekonferansen

- Min drivkraft er å bygge solide selskaper og verdifulle arbeidsplasser. Nøkkelen til gode resultater er dyktige folk med vilje til kostnadsfokus i en tid hvor vi utvikler oss kraftig, sier Colonialmajor Odd Reitan.

2016 har vært et godt arbeidsår. Innenfor dagligvare, servicehandel og drivstoff går Reitangruppen for nye produkter av forbedret kvalitet.

- Vi opererer i bransjer med stor om-møblering. Vår innstilling til endring er: gjør det før du må. Vi skal fortsette å gi kunden kvalitetsmat til laveste pris, og ulike varianter av drivstoff hvor hydrogen, biodrivstoff og rask elbillading er noen av nyhetene, fortsetter Odd Reitan.

Norskeid virksomhet med internasjonal suksess

Kontantstrøm fra drift i 2016 ble NOK 5,2 mrd. og driftsresultatet ble NOK 4,0 mrd. Resultat før skatt ble NOK 7,3 mrd. Resultat før skatt inkluderer utbytte og gevinst fra salg av eierandel i Axfood på 3,4 mrd.

- Det er spesielt gledelig å se at vår virksomhet stadig vokser internasjonalt, og viser hvilken styrke som ligger i Reitangruppens filosofi og forretningsmodell. Det gir noen spennende fremtidsperspektiver, sier finansdirektør i Reitangruppen, Kristin Genton.

Reinvesterer og rendyrker kjernevirksomheten

Reitangruppen har investert 8,2 mrd. i butikker, stasjoner, logistikk og industri de siste fem årene.

- Eierne av Reitangruppen er langsiktige og har tradisjon for å føre verdiskapningen tilbake til virksomheten. Det har de valgt å gjøre også denne gangen. 94 % av verdiskapningen reinvesteres i virksomheten for å drive langsiktig lønnsom vekst, som skaper og bevarer arbeidsplasser, i noe som har utviklet seg fra å være en trøndersk til en nasjonal og nå internasjonal suksess, fortsetter Genton. 

Medarbeiderne er stolte over egen arbeidsplass

Helt fra den spede starten i Nonnegata i Trondheim i 1948 og frem til i dag har Reitangruppen bedret resultatene – år for år. I dag er det nesten 4 000 kjøpmenn som står på for å trygge arbeidsplasser og drive god butikk i sitt lokalmarked. Reitangruppen vant kåringen «Norges beste arbeidsplass» (Great Place to Work) i Norge og var helt i toppen internasjonalt i 2016.

- Det betyr utrolig mye for meg at vi fortsetter å være en virksomhet hvor dyktige folk vil jobbe lenge og hvor nye arbeidsplasser skapes. Det er fantastisk at vi gjennom det siste tiåret har blitt 18 000 mennesker rikere og at Reitangruppen-familien i dag favner 38 000 arbeidsplasser i syv land, sier Odd Reitan.

Reitangruppen består av fem selvstendige forretningsområder.

2016 - et godt år for REMA 1000

Aldri før har REMA 1000 solgt så mange varer – til så lave priser – som i 2016.

- I Norge har vi rigget oss for videre vekst i årene som kommer. Vi har tatt markedsandeler i et krevende marked som har gått fra fire til tre dagligvareaktører. Det viser oss at vi jobber med de rette tingene, og at vi har lagt gode og langsiktige planer for veien videre, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

I Danmark nådde REMA 1000 en milepæl ved å etablere seg som landets nest største dagligvarekjede.

- 2016 ble et godt år for REMA 1000, fortsetter Ole Robert Reitan.

Totalomsetningen ble NOK 67,8 mrd. og EBITDA NOK 2 865 mill. Driftsresultatet ble NOK 2 298 mill., en økning på NOK 355 mill. fra 2015. Dette er et resultat av solid kjøpmannskap i REMA 1000.

- Kjøpmennenes stolthet for butikkene sine og deres ønske om å gi kundene gode handleopplevelser er avgjørende for denne fremgangen. Våre kjøpmenn viser nok en gang solide resultater og det er ingen tvil om at langsiktigheten og det personlige eierskapet som ligger i franchisemodellen er ett av suksesskriteriene til REMA 1000, sier Ole Robert Reitan.

Reitan Convenience fortsetter å levere rekordresultater

Reitan Convenience er markedsleder i syv land, med kjente konsepter som Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven og R-kiosk. Under ledelse av ny administrerende direktør, Johannes Sangnes, lykkes Reitan Convenience igjen med å levere historisk gode resultater. I 2016 ble totalomsetningen NOK 15,9 mrd., EBITDA NOK 984 mill. og driftsresultatet NOK 578 mill.

- Vi er fornøyde med det sterke resultatet i 2016. De gode tallene skapes i våre 2 300 butikker, hvor dyktige kjøpmenn og selgere i fjor tok imot 430 millioner kunder. Det er også gledelig at 7-Eleven Sverige leverer den beste kundeopplevelsen i 7-Eleven globalt. Salget av mat og drikke vokser sterkt i alle syv land, og vi jobber kontinuerlig med å tilby kundene enda høyere kvalitet og flere sunnere alternativer, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Johannes Sangnes.

Uno-X Gruppen leverer nok et sterkt resultat og ser fremover mot lavutslippssamfunnet

Uno-X Gruppen består av flere rendyrkede selskaper for salg av drivstoff og smøreoljer, alle med sterke markedsposisjoner i Norge og Danmark.

Omsetningen i 2016 ble NOK 8,5 mrd., EBITDA NOK 677 mill. og driftsresultatet NOK 526 mill.

Uno-X Gruppen ønsker å bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren ved å øke omsetningen av bærekraftig biodrivstoff, samt å gi hydrogenteknologien en mulighet ved å etablere hydrogenstasjoner. Uno-X engasjerer seg også bredt i sykkelsporten, og håper flere lar seg inspirere til å bruke sykkel i hverdagen.

- Vi har i 2016 åpnet vår første hydrogenstasjon. Vi trenger imidlertid flere løsninger på kort- og mellomlang sikt for å bygge bro til lavutslippssamfunnet, og som et bidrag med umiddelbar effekt tilbyr vi nå diesel med 20 % bærekraftig bioandel til alle våre transportkunder, sier administrerende direktør i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

- I vår sterke verdibaserte kultur har dyktige og selvstendige medarbeidere igjen vist at de liker å ta gode beslutninger og gjennomføre, fortsetter Kulset.

Reitan Eiendom har fortsatt god vekst

Eiendomsvirksomheten har i 2016 fortsatt god vekst i leieinntekter og forbedring i underliggende verdiskaping. Driftsinntektene i 2016 ble NOK 473 mill., EBITDA NOK 632 mill. og driftsresultatet NOK 604 mill.

- Et høyere inntektsnivå i forhold til fjoråret skyldes ny eiendomsmasse, relativt stabil utleiegrad og positiv indeksregulering. Forbedringen i driftsresultat og EBITDA skyldes i hovedsak netto verdiøkning for eiendomsmassen. I tillegg har våre tilknyttede selskap generelt hatt gode resultater og salgsgevinster også i 2016, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom, Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom overtok ved inngangen til 2016 det fulle eierskapet til Britannia Hotel. Hotellet ble stengt 30. juni 2016 og gjennomgår nå en omfattende rehabilitering.

- Ambisjonen er ikke mindre enn å bygge Norges flotteste hotell, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2016 passert milepælene 6 mrd. i verdijustert egenkapital og 10 mrd. i totalkapital. Selskapet har eiendom for 8 mrd. i sin balanse og besitter mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

- Når vi i tillegg har en sterk underliggende inntjening, meget god soliditet samt eiere som ønsker å satse ytterligere innenfor eiendom, er vi klare for videre vekst og utvikling, fortsetter Høyland. - Vi satser ufortrødent videre i Trondheim sentrum, skal utvikle flere spennende eiendommer i Bergen sentrum og arbeider videre med prosjekter innen logistikk og byomforming i samarbeid med våre partnere.

Reitan Kapital etablert som forretningsområde

- Med en investeringsstrategi som er lik oljefondets, investerer vi i globale aksjer og obligasjoner. Reitan Kapital skal gi en finansiell trygghet og skal bidra til Reitangruppens soliditet langt inn i fremtiden, sier administrerende direktør i Reitan Kapital, Magnus Reitan.

- Vi skal bruke den økonomiske styrken vår smart. Vi skal gjøre vårt med tanke på god helse, ansvarlig forbruk og produksjon. Vi fortsetter å bygge en kultur hvor folk føler seg verdifulle, sier Odd Reitan om fremtiden.

Reitangruppen nøkkeltall 2016
Beløp i NOK mill.
Reitangruppen 2016 2015
Totalomsetning 89 212 85 561
EBITDA 5 151 4 542
Driftsresultat 3 987 3 426
Resultat før skatt 7 301 3 113
REMA 1000 2016 2015
Totalomsetning 67 810 63 343
EBITDA 2 865 2 507
Driftsresultat 2 298 1 943
Reitan Convenience 2016 2015
Totalomsetning 15 907 15 544
EBITDA 984 934
Driftsresultat 578 553
Uno-X Gruppen 2016 2015
Totalomsetning 8 548 9 631
EBITDA før FIFO 677 690
Driftsresultat før FIFO 526 545
Reitan Eiendom 2016 2015
Driftsinntekter 473 438
EBITDA 632 527
Driftsresultat 604 504

Lurer du på noe?

Kontakt oss her