Cookie policy (Informasjonskapsler)

Senest oppdatert: 16.12.22

 

For å gi deg en god brukeropplevelse når du besøker Uno-X’ nettside (unox.no) bruker vi cookies (informasjonskapsler) og lignende teknologi som «lokal lagring». Vår Cookie policy refererer til både cookies og lignende teknologi. Cookiene som benyttes på nettsiden er laget og plassert av tredjepart.

 

Bruken av cookies på unox.no er basert på samtykke gitt i din nettleser. De fleste nettlesere er innstilt til å automatisk godta bruk av cookies.

 

Du kan velge om du vil godta cookies eller ikke, og du kan slette cookies når som helst, ved å endre innstillingene i din nettleser. Enkelte nettlesere tillater deg også å vise alle lagrede cookies eller å automatisk avvise cookies. Hvordan du sletter cookies finner du i nettleserens hjelpemeny eller dokumentasjon. Vær oppmerksom på at om du sletter cookies, kan dette gi en dårligere brukeropplevelse.

 

Hva er cookies

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres på den enheten du besøker en nettside med. Disse gjør at nettsiden kan huske om du for eksempel er logget inn, personlige detaljer og dine innstillinger. Noen cookies er midlertidige og slettes automatisk når du lukker nettsiden, andre er permanente og lagres over et lengre tidsrom.

 

Følgende cookies kan benyttes av oss

 

Nødvendige

(Ingen)

 

Statistikk

Disse er ikke strengt nødvendige, men hjelper oss til å tilby deg en god brukeropplevelse på sikt. Vi benytter disse for å samle anonym brukerstatistikk.

 

 • _ga (lagres i 24 mnd), registrerer en unik ID og anonymisert som brukes til å føre statistikk over hvordan den besøkende bruker nettsiden.
 • _gid (lagres i én dag), registrerer en unik ID som brukes til å føre statistikk over hvordan den besøkende bruker nettsiden.
 • _gat (lagres i ett minutt), brukes av Google Analytics for å begrense hastigheten på antall forespørsler til serveren.

 

Endringer i vår Cookie policy

Vi oppdaterer denne siden når endringer skjer og legger dette til i loggen nederst.

 

Samtykke

Ved å fortsette å bruke unox.no samtykker du til at vi kan benytte verktøyene nevnt over med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din.

 

Endringslogg

Ingen endringer.

Personvernerklæring

Senest oppdatert: 25.03.21

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Uno-X Norge samler inn og behandler personopplysninger fra dine henvendelser, besøk på unox.no og videoovervåkning ved våre energistasjoner.

 

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Uno-X Norge AS (Orgnr.: 995453045) er behandlingsansvarlig, videre omtalt som «vi», «våre» eller «oss» i denne personvernerklæringen.

 

2. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Med personopplysninger så menes all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til deg. For eksempel Navn, telefonnummer, e-postadresse og video.

 

Vi behandler personopplysninger om deg for å yte kundestøtte, måle bruken av nettstedet unox.no og trygge våre energistasjoner. Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg.

 

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

 

3. Hva er formålet?

 

Yte kundestøtte

For å yte kundestøtte behandler vi personopplysninger du har gitt oss, disse opplysningene har du gitt via vårt kontaktskjema eller i form av e-post til oss:

 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Nødvendige cookies (Se Cookie policy)
 • Eventuell tidligere korrespondanse for samme sak

 

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 

 • Yte kundestøtte

 

Vi trenger din e-postadresse for å kunne besvare din henvendelse. Behandlingen er basert på berettigede interesse.

 

Samle statistikk, forbedre og utvikle unox.no

For å kunne samle statistikk, utvikle og forbedre unox.no behandler vi visse personopplysninger om deg som du har gitt oss, som er generert av systemet eller innhentet fra eksterne kilder:

 

 • Bruksmønster
 • Prestasjon/Funksjon cookies (Se Cookie policy)

 

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 

 • Forstå hvordan tjenesten brukes for å videreutvikle tjenesten
 • Forsterke brukeropplevelsen
 • Behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å samle statistikk om bruk og forbedre vår nettside
 • Forebygge og oppklare hendelser

 

Vi har av sikkerhetsmessige årsaker satt opp kameraer ved våre energistasjoner.

 

Formålet med kameraovervåkingen er å forebygge og oppklare hendelser og ulykker, samt forebygge og oppklare tyverier og andre straffbare forhold. Dette av hensyn til oss selv, våre kunder og allmenheten. Vi skal ikke benytte video eller bilder fra overvåkningen til andre formål enn dette.

 

Vår vurdering er at vi har en legitim interesse i å benytte videoovervåking og at overvåkningen både er egnet og nødvendig for å nå formålet. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenelig med hensynet til ditt personvern.

 

Markedsføring

Personopplysninger som du har gitt oss i din kontakt med oss eller opplysninger fra unox.no benyttes ikke til noen form for markedsføring.

 

Andre formål

Vi vil kunne benytte opplysningene om deg til andre formål enn beskrevet ovenfor, kun i den utstrekning det har grunnlag i personvernlovgivningen.

 

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Vi behandler personopplysninger som du selv oppgir for å få tilgang til tjenesten. Opplysninger som er skapt av din bruker, eller som du selv oppgir med din bruker, behandles også. I tillegg video og bilder fra videoovervåkningen.

 

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger og du kan deaktivere, avvise eller blokkere bruken av cookies i din nettleser. Hvis du velger å avvise eller blokkere bruken av enkelte cookies kan dette påvirke brukeropplevelsen på vår nettside. Våre energistasjoner som benytter videoovervåkning er merket med dette og du kan velge å ikke benytte energistasjonen.

 

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi benytter samarbeidspartnere som leverer lagringstjenester og andre funksjoner til tjenesten. Våre leverandører har ikke anledning til å behandle dine opplysninger til noe annet enn vårt formål. Selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss inngår alltid en databehandleravtale med oss slik at vi sikrer beskyttelse av dine personopplysninger.

 

I visse tilfeller kan personopplysninger utleveres til andre mottakere der dette kreves etter gjeldende lovgivning eller myndighetsbeslutning, som for eksempel Politiet.

 

Vi kan også dele med andre parter som vi ikke har databehandleravtale med, men hvor du har et etablert forhold til parten, og hvor parten allerede er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. I disse tilfellene vil vi informere deg om at utleveringen vil eller har skjedd.

 

Enkelte av våre samarbeidspartnere befinner seg i, eller kan benytte underleverandører, i land utenfor EØS og behandlingen kan medføre at dine personopplysninger overføres utenfor EU/EØS. Land utenfor EØS kan ha regelverk som ikke beskytter dine personopplysninger i samme grad som i EØS. Vi sikrer derfor at overføringer til slike tredjeland skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, og vil sikre at tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer er på plass for overføringen.

 

7. Hvor lenge lagres opplysningene?

Type opplysninger

Hva er det?

Lagringsperiode

Besøksstatistikk

Brukerhistorikk fra ditt besøk på unox.no, brukeren er anonymisert.

Anonymisert, anonymiserte opplysninger slettes automatisk etter 26 måneder.

Kundeservice-opplysninger

Dine personopplysninger med informasjon som du oppgir når du er i kontakt med vår kundeservice.

Tre år siden siste henvendelse.

Videoovervåkning

Video og bilder fra overvåkning ved våre stasjoner.

90 dager som angitt i Forskrift om kameraovervåking i virksomhet.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Det er dine data og du har sterke rettigheter.

 

Du har rett til:

 • Å få innsyn i dine personopplysninger
 • Å korrigere dine personopplysninger
 • Å slette dine personopplysninger
 • Å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger
 • Å protestere på behandlingen
 • Å ta med deg dine personopplysninger (dataportabilitet)
 • Å når som helst trekke tilbake samtykke
 • Å klage til en tilsynsmyndighet (se datatilsynet.no)

 

Vi er underlagt norsk lov og Norges lover er gjeldende.

 

9. Hvordan sikres opplysningene?

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til de roller hos oss som har behov for slik tilgang for å innfri formålet med behandlingen. Vi deler dine opplysninger med våre samarbeidspartnere, og vi påser at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre samarbeidspartnere følger de krav og regler som til enhver tid gjelder.

 

Tilgangen til personopplysningene er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

 

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på personvern@unox.no, eller sende brev til Uno-X Norge, Postboks 6470 Etterstad, 0605 Oslo, Norge.

 

11. Oppdateringer av denne personvernerklæringen

VI forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen, alle endringer er gjeldende fra de publiseres. Hvis vi gjør endringer som vi trenger at du godtar eksplisitt, så vil vi informere deg og be om samtykke.