Vår Svanemerkede bilvask

Bilvaskemidlene er selvfølgelig Svanemerket, i tillegg har vaskehallen et avansert rensesystem for vaskevann. Derfor kan 80 % av vannet gjenbrukes til neste bilvask.

 

Svanemerket, det offisielle nordiske miljømerket, er opprettet av myndighetene og stiller strenge krav til bilvaskemidler og vaskehaller som bærer merket. Vaskehallene skal være effektive, ressursbesparende og uten miljøforstyrrende utslipp.

Svanemerkede bilvaskemidler

Vaskemidlene brytes lett ned og er produsert med så liten helse- og miljøpåvirkning som mulig. Bilvaskemidler med Svanemerket er fri for:

  • Gift - og kreftfremkallende stoffer
  • Fluor- og antibakterielle stoffer
  • Nano-partikler
  • Mutagene og reproduksjonsskadelige stoffer
  • Stoffer som er tungt nedbrytbar

Vannet renses og gjenbrukes

Vaskehallens rensesystem fjerner skitt og miljøgifter fra vaskevannet. Renset vaskevann gjenbrukes i neste vask.

 

Avløpsvannet fra bilvasken er renset for miljøgifter før det går til det kommunale renseanlegget. Kommunale renseanlegg er ikke designet for avløpsvann fra bilvask og får en ekstra vann- og forurensingsbelastning som kan påvirke renseprosessen før avløp og slam går ut i naturen.

 

Krav til vannforbruk:

  • 80 % av vaskevannet renses og gjenbrukes
  • Under 90 liter vannforbruk per bilvask
  • Avløpsvannet er 90 % bedre renset enn tradisjonell bilvask