Datablader og VDA-erklæring

Bruksområde

Produktnavn

Sikkerhetsdatablad

Samsvarserklæring*

PH-verdi konsentrat **

Forvask sommer

Prewash Power

Datablad

VDA-bevis

13

Forvask vinter

PowerTecs Ultra

Datablad

VDA-bevis

> 12,5

Felgrens

WheelTecs Ultra

Datablad

N/A

13

Skumforvask

FoamClean Citrus

Datablad

VDA-bevis

10

Rens av børster

BrushTecs Ultra

Datablad

VDA-bevis

9

Skyllevoks

ShieldTecs Ultra

Datablad

VDA-bevis

3

Polering

ShineTecs Ultra

Datablad

VDA-bevis

3

* Utstedt av den tyske bilindustriens forening (VDA) med b.la. BMW, VW, Mercedes-Benz og Opel som medlemmer. VDA er medlem av den europeiske bilprodusentenes forening (ACEA).

 

** Bruksløsning som treffer bil er utvannet konsentrat og har derfor en lavere PH-verdi.