Vi velger klimariktig

Vi tar avstand fra palmeolje og soya i drivstoff

 

Vi ønsker å velge det mest klimanyttige råstoffet i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke råstoff som er basert på palmeoljeprodukter eller soya.

 

For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er et godt verktøy. Fremover vil vi jobbe for å øke andelen avansert biodrivstoff ytterligere fordi det har størst klimanytte. Vi vil ikke bidra til avskoging av regnskog verken direkte eller indirekte og har tatt full avstand fra palmeolje i biodrivstoff, og det vil vi fortsette med. Vi håper hele bransjen gjør det samme!

Råstoff

Disse råstoffene ble benyttet i vårt biodrivstoff.

 

Avanserte biodrivstoff framstilles i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk .

Opprinnelse

Råstoffene kom fra disse områdene