E10 - Ny bensinkvalitet

Kan jeg fylle 95 blyfri E10?

Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10. Hvis du er usikker på om du kan fylle E10 på bensinbilen din kan du sjekke listen laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforeningen (ACEA)

Denne siden er et tilpasset utdrag fra bransjeforeningen Drivkraft Norges faktaside om E10. Søker du mer informasjon om E10 kan du lese hele faktasiden til Drivkraft Norge her.

 

Spørsmål og svar om E10

 

Hva er E10?
E10 er betegnelsen på bensinkvalitet som kan inneholde inntil 10 volumprosent bioetanol.

 

Hva er forskjellen på E5 og E10?
Forskjellen er maksgrense for innblanding av bioetanol.

 

E-en står for etanol, og tallet bak indikerer hva som er maksgrense for innblanding av bioetanol. I E5 kan det innblandes inntil 5 volumprosent bioetanol, og i E10 inntil 10 volumprosent bioetanol.

 

Alt drivstoff som omsettes i det norske markedet er strengt regulert. Det må oppfylle kravene i produktforskriften og europeiske produktstandarder. For både E5 og E10 gjelder produktstandarden NS-EN 228.

 

Hva er bioetanol?
Bioetanol er en type biodrivstoff som kan blandes i bensin. I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

 

Bioetanol er produsert av for eksempel sukker fra sukkerrør eller på stivelsen i forskjellige kornsorter. Bioetanol kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Det avgjøres av hvilken råvare den er produsert fra.

 

Er bioetanolen som brukes bærekraftig?
Ja. Uno-X har erklært at alt biodrivstoff vi kjøper inn, deriblant bioetanol, oppfyller EUs bærekraftskriterier.

 

Hvorfor E10 i Norge?
Hittil har 16 europeiske land, deriblant Sverige, Danmark og Finland, allerede innført E10 som sitt bensinhovedprodukt. Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at drivstoffselskapene i Norge også går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin.

 

Innføringen i flere av landene i Europa har kommet som et resultat av EUs målsetning om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren i 2020. I Norge er overgangen til E10 et valg som den enkelte drivstoffaktør har anledning til å gjøre selv.

 

Er E10 den nye standarden for bensin?
Det nye hovedproduktet vil være bilbensin 95 E10. Uno-X vil i løpet av våren 2023 starte opp med å tilby produktet E10 som eneste bensinprodukt ved alle våre stasjoner.

 

Hva betyr det at E10 er nytt hovedprodukt for bensin?
Det innebærer at det er E10 som vil være tilgjengelig på alle våre stasjoner i Norge. I flere år har E5 vært hovedproduktet for bensin i Norge, men i løpet av våren vil det være E10 som er det nye hovedproduktet.

 

Kan alle bensinbiler kjøre på E10?
Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10.

Sjekk forøvrig bilens instruksjonsbok for å se hvilke drivstoff bilen er godkjent for å bruke.

 

Hvis du er usikker på om du kan fylle E10 på bensinbilen din, kan du sjekke denne siden laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforeningen (ACEA). Her vil du finne en liste over bensinbilmodeller med tilhørende informasjon om drivstoffet E10 under navnet E10 vehicle compatibility check list.

 

For biler som er produsert etter 2018, så vil det stå i instruksjonshåndboken og på innsiden av bensinlokket om din bensinbil er godkjent for E10.

 

Er du fremdeles i tvil, kan du kontakte din bilforhandler eller verksted for å spørre.

 

Hvis bilen din er blant de få som ikke kan tanke den nye bensinkvaliteten E10, må du fortsette å fylle produkter merket E5.

 

Hva gjør jeg hvis bilen min ikke kan kjøre på E10?
Hvis bilen din ikke er godkjent for E10, må du fortsette å fylle bensin som er merket som E5.

 

Når det gjelder andre motoriserte kjøretøy og verktøy/apparater som bruker bensin, så finnes det ingen samordnet liste for om du kan bruke E10 eller ikke. Dersom du er i tvil om drivstoffet er kompatibelt med ditt bruk, kan du se i brukermanalen, eller kontakte importør, produsent eller forhandler.

Merking av pumpe

Hvordan kan jeg se om det er E10 eller E5 på den pumpen jeg fyller bensin fra?

Alle drivstoffpumpene i Norge skal være oppdatert med merker hvor det står hva du fyller. Over drivstoffpistolen skal det stå merket E5 eller E10. På den måten skal det være enkelt for deg som bilist å se hva du tanker.

 

Nyere biler vil i tillegg ha et tilsvarende merke på innsiden av bensinlokket.

 

Dersom din bil ikke har et slikt merke på innsiden av bensinlokket, betyr ikke det at du ikke kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, så er bilen godkjent for E10. Du kan også se på denne listen for å finne ut av om din bil er godkjent for E10.

Kan jeg skifte mellom E5 og E10 uten at bilen tar skade av det?
Hvis bilen din er godkjent for E10, kan du også kjøre på E5. Du velger selv hva du vil fylle.

Derimot er det motsatte ikke tilfelle: dersom bilen din ikke er godkjent for E10, må du fylle E5.

 

Kan jeg fylle E5 når jeg har en bensinbil som er godkjent for å fylle E10?
Ja, det kan du, fordi alle bensinbiler er godkjent for E5.

 

Du velger selv om du vil fylle E5 eller E10, forskjellen er at E10 kan ha et høyere innhold av etanol.

 

Hva skjer hvis jeg fyller E10 på en bensinbil som bare er godkjent for E5?
Ett isolert tilfelle med feilfylling behøver ikke forårsake skade, men gjentatte feilfyllinger kan i verste fall ødelegge deler av motoren. Som regel er det pakninger, slanger eller tilsvarende deler av motoren som ikke er egnet for å bli utsatt for den høye konsentrasjonen av bioetanol.

 

Er E10 mer klimavennlig enn E5?
E10 kan inneholde inntil dobbelt så mye bioetanol som E5. Økt innblanding av etanol i bensinen er en av flere måter å gjøre drivstoffet mer fornybart på. I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

 

Vil man finne E10 på alle energistasjoner?
Ja, E10 vil være det nye hovedproduktet for bensin. Det betyr at det vil være tilgjengelig på alle stasjoner i Norge.

 

Hva med motorsykler, mopeder og andre mindre motorer som går på bensin (for eksempel gressklippere)?
For motorsykler og mopeder fra etter 2018 vil det stå i instruksjonshåndboken hvilke bensinprodukter de er godkjent for.

 

Når det gjelder andre motoriserte kjøretøy og verktøy/apparater som bruker bensin, så finnes det ingen samordnet liste for om du kan bruke E10 eller ikke, slik som det gjør med personbiler. Dersom du er i tvil om drivstoffet er kompatibelt med ditt bruk, kan du se i brukermanalen, eller kontakte importør, produsent eller forhandler.

Det er ikke noe problem med blandbarheten mellom E10 og totaktsolje ved bruk i totaktsmotorer.

 

Kan min motorbåt bruke E10?
Sjekk motoren- og drivstoffsystemets instruksjonsbok. Det finnes ingen oversikt, slik som det gjør med biler, over hvilke bensinmotorer til båter som kan bruke E10. Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din båtforhandler, -produsent, -importør eller serviceverksted.

 

Hvorfor blandes biodrivstoff inn i den norske bensinen og dieselen?
I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

 

Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av biologisk materiale. Det kan fremstilles ved hjelp av ulike råvarer og ulike prosesser, og det finnes dermed mange forskjellige typer biokomponenter.

 

Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenning av biodrivstoff som CO2-nøytral, da utslippet av CO2 inngår i det naturlige kretsløp (fotosyntesen).

 

Hvilke klimafordeler har bioetanol?
Bioetanol er et fornybart drivstoff som blandes inn i bensinen. Det betyr at jo mer bioetanol som blandes inn, jo større andel av bensinen er fornybar.

 

CO2-utslipp ved bruk av bioetanol inngår i det naturlige kretsløpet, og erstatter dermed utslipp fra fossil bensin. Bruk av fossil bensin fører til CO2-utslipp som kommer i tillegg til det naturlige kretsløpet. Dette betyr at bruk av fossil bensin tilfører ytterligere CO2 til atmosfæren. Når bioetanol erstatter fossil bensin, hindrer bioetanolen at det tilføres mer CO2 til atmosfæren.