Jeg ser to betalinger etter å ha fylt drivstoff

I de aller fleste tilfeller er det en reservasjon gjort av banken din som ikke er fjernet enda. Treghet hos banken, i forbindelse med helg eller feil i bankens systemer, gjør at reservasjonen henger igjen. Feil rettes opp av banken fortløpende, men kan ta litt tid.

 

Instruks fra BITS til de norske bankene er at reservasjonen skal fjernes dersom du tar kontakt med banken.

Banken din reserverer et beløp før fylling

Etter at du har tastet PIN-kode på pumpen vil banken din reservere et beløp. Når du henger på plass fyllepistolen får banken din beskjed fra oss om å erstatte reservasjonen med beløpet du har fylt for.

 

Krav fra de norske bankene gjør at alle bensinstasjoner i Norge må be om reservasjon før fylling. Ta kontakt med din bank dersom reservasjonen ikke er blitt fjernet innen få minutter etter fylling.

 

Uttalelse fra bankene

 

Banken krever at et beløp reserveres på bankkortets konto før fyllingen kan starte. En reservasjon er ikke en belastning, men en praksis for å holde av et beløp for en periode. Siden beløpet til den forestående fyllingen er ukjent reserveres 1 500 kr. Dersom 1 500 kr ikke er tilgjengelig på kontoen vil disponibelt beløp reserveres, for eksempel 349,50. Pumpen vil stoppe på reservasjonsbeløpet.

 

Slik foregår det

  • PIN-kode er tastet på pumpen, en forespørsel om reservasjon pålydende 1 500 kr går til banken din.
  • Banken svarer med at det kan fylles for 1 500 kr eller et lavere beløp.
  • Du starter å fylle drivstoff.
  • Fyllingen er avsluttet og pumpepistolen henges på plass. I samme øyeblikk melder vi banken din om å fjerne reservasjonen og trekke beløpet det er fylt for.
  • Banken din fjerner reservasjonen og trekker riktig beløp.

 

Det skal maks ta noen få minutter før du ser på kontoen din at reservasjonen er fjernet. Men så ser vi dessverre at treghet hos banken, i forbindelse med helg eller feil i bankens systemer, gjør at reservasjonen henger igjen. Feil rettes opp av banken fortløpende, men kan ta litt tid.

 

Kontakt banken din for spørsmål og bistand til reservasjoner som ikke er erstattet etter en fylling.