Generelle vilkår for bilvask

Svanemerket bilvask for bedrifter med Firmakort.

 

1. Generelt

Disse vilkårene for bilvask fra Uno-X kommer i tillegg til de generelle vilkårene for Firmakort og Truckkort fra Uno-X.

Disse generelle vilkårene gjelder for kjøp av bilvasktjenester fra Uno-X Mobility Norge AS. Tjenesten kan aktiveres i Din Arena.

 

Selger er Uno-X Mobility Norge AS (Org.nr.: 921757131), Gladengveien 2, 0661 Oslo, med e-postadresse bedrift@unox.no.

 

Med "Uno-X" menes Uno-X Mobility Norge AS.
Med "Bedriften" menes selskapet som har eller inngår en avtale med Uno-X.
Med "Bruker" menes vedkommende som benytter bilvasketjenesten på vegne av bedriften.

 

Bedriftens avtale med Uno-X består av vilkårene gjengitt nedenfor i tillegg til de generelle vilkårene for Firmakort og Truckkort, opplysninger oppgitt i Din Arena og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Avtalen suppleres av lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende der det er relevant.

 

2. Priser

Prisen for bilvasketjenester fremgår på unox.no/firma/bilvask og på Din Arena. Prisene er inkludert alle tilleggskostnader og opplyst om merverdiavgift er inkludert eller eksklusiv..

 

3. Bestilling og avtaleinngåelse

Utvalget av bilvasketjenester for bedriften er slik de fremstår i Din Arena og på unox.no/firma/bilvask.

 

Ved å registrere et registreringsnummer for et kjøretøy på et Firmakort, aktivere for Svanemerket bilvask fra Uno-X og akseptere vilkårene, bekrefter bedriften at kjøp for bilvask hos Uno-X for registrert kjøretøy belastes bedriften.

 

Bilvask kan gjennomføres én time etter at registreringsnummeret er endret eller registrert og bilvask hos Uno-X er aktivert.

 

4. Generelle vilkår for bilvasketjenester

Ved kjøp av bilvask kan bedriften velge mellom vaskeprogrammene for enkeltvask.

 

5. Endre registrert kjøretøy på Firmakort

Bedriftens kjøretøy må være registrert på et aktivt Firmakort for å kunne vaske hos Uno-X, bedriften kan endre registreringsnummer på Firmakortet i Din Arena et ubegrenset antall ganger. Bilvask kan gjennomføres én time etter at registreringsnummeret er endret eller registrert og bilvask hos Uno-X er aktivert.

 

6. Endring av valgt vaskeprogram

Bedriften kan når som helst endre valgt vaskeprogram for det aktuelle kjøretøyet på Firmakortet. Eventuelle endringer vil være gjeldende én time etter endringen ble gjort.

 

7. Avtalens varighet

Avtalen er løpende så lenge den er aktivert på et aktivt Firmakort i Din Arena. Dersom bedriften ikke lenger disponerer kjøretøyet eller ikke lenger ønsker å belastes for kjøp av bilvask hos Uno-X, må Svanemerket bilvask deaktiveres på Firmakortet.

 

8. Bedriftens forpliktelse

Alle brukere av vaskeløsningen må gjøre seg kjent med vaskeveiledningen. Bedriften er ansvarlig for at veiledningen er kjent og forstått for alle brukerne.


Brukeren av bilvasketjenesten er forpliktet til å følge anvisninger gitt på informasjonsskjermene i tilknytning til vaskehallen og bilvaskemaskinenes lysskilter. Det tillates ikke at brukeren forbehandler bilen med bilvaskemidler eller kjemi før tjenestene benyttes, dette kan påvirke kvaliteten på vår tjeneste. Brukeren er forpliktet til å sørge for at bilen, samt eventuelt tilbehør slik som takbokser eller sykkelfester, er forsvarlig sikret før vaskehallen benyttes.

 

Betingelser og vilkår ikke nevnt her følger eksisterende avtale mellom Uno-X og Bedriften.

 

9. Selgers forpliktelser og ansvar

Uno-X er ansvarlig for at bilvaskehallene fungerer tilfredsstillende. Uno-X forbeholder seg retten til å stenge vaskehallene ved behov for renhold, vedlikehold og service og når utetemperatur og værforhold ikke er forenlig med forsvarlig drift.

 

Uno-X er ikke ansvarlig for skader på kjøretøy som oppstår ved bruk av vaskehallen når skaden skyldes at bedriften ikke har oppfylt sine forpliktelser etter punkt 8. ovenfor. Uno-X er heller ikke ansvarlig for skader på kjøretøy som oppstår ved bruk av vaskehallen dersom disse skyldes forhold ved bilen som var til stede før bilvasken.

 

Dersom brukeren oppdager feil eller mangler ved bilvasktjenesten bes det om  at Uno-X får beskjed så snart som mulig.

 

10. Betaling

Betaling for bilvasketjenester fra Uno-X følger de generelle vilkårene for Firmakort og Truckkort fra Uno-X.

 

11. Levering og risikoovergang

Levering av bilvasketjenesten vil skje i det brukeren kjører inn i en bilvaskehall fra Uno-X med et kjøretøy hvis registreringsnummer er registrert på et Firmakort som er aktivert for bilvask.